Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan: 

                         Wijkvereniging Steenwijk-Noord

Om van ondergenoemde rekening bedragen voor contributie af te schrijven.

    Ledencontributie € 12,00 per jaar

    Naam *

    Adres *

    Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling van de RABO-bank


    [WORDPRESS_PDF]