Gezocht Vrijwilligers voor de werkgroep Wijkvisie 2023-2026

 

Inleiding

Een goede relatie tussen gemeente en de inwoners van Steenwijk is belangrijk.
De gemeente wil graag weten wat er bij de inwoners leeft en hoe zij over bepaalde zaken denken en de inwoners worden graag op de hoogte gehouden van de plannen en/of ontwikkelingen waar de gemeente mee bezig is.
Burgerparticipatie staat hoog op de agenda van de gemeente en dat betekent dat de gemeente bepaalde ideeën aan de inwoners wil voorleggen.
Dat gebeurt onder andere via wijkverenigingen.
Ook de wijkvereniging Steenwijk Noord heeft deze functie.
Zij communiceert over de gesprekken met de gemeente door middel van Flyers, die worden verspreid over de hele wijk en door middel van het uitbrengen van een wijkinfo.
Deze laatste is alleen voor leden behalve de uitgave van september.

 

Waarom een Wijkvisie.

In 2011-2012 besloot het bestuur om in samenwerking met de gemeente en onder begeleiding van Timpaan een Wijkvisie op te stellen met als doel op georganiseerde wijze problemen te inventariseren en een plan van aanpak te maken. In de Wijkvisie (2013-2016) stond hoe bewoners van de wijk Steenwijk Noord in die vier jaar de ontwikkeling van hun wijk zagen en hoe zij de leefbaarheid van hun wijk wilden vergroten. Hiertoe werd een Werkgroep Wijkvisie opgericht.

De Werkgroep Wijkvisie heeft vervolgens een enquête gehouden onder alle inwoners. De uitkomsten daarvan zijn uitgewerkt in de al eerdergenoemde Wijkvisie 2013-2016.

 

Wijkvisie 2023-2026

Het huidige bestuur van de wijkvereniging heeft besloten om de Wijkvisie weer eens onder de loep te nemen en bij te stellen dan wel te wijzigen. Mede vanwege de vele ontwikkelingen die in onze wijk nog op stapel staan zoals o.a. Stationsontwikkeling, Verkeersplan Steenwijkerdiep/Tukseweg, plannen winkelgebied Steenwijkerdiep etc. Hiervoor hebben wij weer een werkgroep nodig die in samenwerking met het bestuur een enquête opstelt, de enquête uitzet, de gegevens verzamelt en vervolgens de uitkomsten omzet in een nieuwe Wijkvisie 2023-2026.

 

Wat hoort allemaal bij Steenwijk Noord

De gemeente heeft een wijkindeling van de stad Steenwijk gemaakt.

De omgeving van het station

J.H. Tromp Meesterstraat, Tramlaan, deel Stationsstraat, Willem de Zwijgerstraat, Krimweg en Looiersgracht. De Torenlanden, Steenwijkerdiep, Houthaven, Capellestraat, Capellehof en Capellekade. Het park Rams Woerthe en industrieterrein w.o. productieweg, Dolderweg. Tukseweg tot de rotonde.

 

Wie wil deelnemen in deze werkgroep “Wijkvisie 2023-2026” kan dit kenbaar maken bij de secretaris  secretaris@steenwijknoord.nl.

 

Wij hopen op deelname uit alle delen van Steenwijk Noord om op  die manier een integrale visie te kunnen opstellen.

 

 

Vrijwilligers voor een Werkgroep Ontwikkelingen Steenwijkerdiep, Tukseweg,Paardenmarkt e.o.

 

Als bestuur zijn wij druk met allerlei ontwikkelingen zo ook met bovengenoemd onderwerp. Nu blijkt dat de ontwikkelingen in heel Steenwijk Noord meer tijd en aandacht vragen dan de bestuursleden hebben. Vele van ons werken nog fulltime. Daarom vragen wij ons af of er veel animo is voor bovengenoemd onderwerp en of er een werkgroep is samen te stellen die zich hier meer mee gaat bezighouden. Het gaat dan om bedrijfsontwikkelingen, verkeer, vervoer, ruimte voor fietser en voetgangers in dit gebied en de effecten van alle ontwikkelingen naar binnenstad en Torenlanden.

Mocht u iets voelen om in een dergelijke werkgroep plaats te nemen dan kunt u zich hiervoor opgeven bij de secretaris. secretaris@steenwijknoord.nl