Voorzitter (bestuur@steenwijknoord.nl)

Bertine Kuperus-Hartink

Vice Voorzitter (bestuur@steenwijknoord.nl)

Sebastiaan Brand

Secretaris (secretaris@steenwijknoord.nl)

Piet Busscher

Penningmeester (bestuur@steenwijknoord.nl)

Martien van Luinen

Algemene Bestuursleden (bestuur@steenwijknoord.nl)

Lefert Roo
Aly Steenbergen
Roland Heerschop

Ledenadministratie  (ledenadministratie@steenwijknoord.nl)

Cynthia Henstra

Redactie (redactie@steenwijknoord.nl)

Maaike Jansen
GertJan Jansen

Activiteiten

Kaarten :   W. Hoogma
Bingo :       M. van Luinen

Thema commissie (thema@steenwijknoord.nl)

Marcha
Ingrid
Albertine
Lucie
Heleen

Website (website@steenwijknoord.nl)

Arjan Kroon