Voorzitter (bestuur@steenwijknoord.nl)

Bertine Kuperus-Hartink

Vice Voorzitter (bestuur@steenwijknoord.nl)

Sebastiaan Brand

Secretaris (secretaris@steenwijknoord.nl)

Alie Mulder

Penningmeester (bestuur@steenwijknoord.nl)

Piet Busscher

Plaatsvervangende Penningmeester (bestuur@steenwijknoord.nl)

Lutske Bongers

Algemene Bestuursleden (bestuur@steenwijknoord.nl)

Lefert Roo
Aly Steenbergen

Lutske Bongers

Ledenadministratie  (ledenadministratie@steenwijknoord.nl)

Cynthia Dekker

Redactie (redactie@steenwijknoord.nl)

Maaike Jansen
GertJan Jansen
Alie Mulder
Bertine Kuperus

Activiteiten

Kaarten :   W. Hoogma
Bingo :       M. van Luinen

Thema commissie (thema@steenwijknoord.nl)

Marcha
Ingrid
Albertine
Lucie
Heleen

Website (website@steenwijknoord.nl)

Arjan Kroon