Voorzitter (bestuur@steenwijknoord.nl)

Bertine Kuperus-Hartink

Vice Voorzitter (bestuur@steenwijknoord.nl)

Sebastiaan Brand

Secretaris (secretaris@steenwijknoord.nl)

Piet Busscher

Penningmeester (bestuur@steenwijknoord.nl)

Martien van Luinen

Algemene Bestuursleden (bestuur@steenwijknoord.nl)

Lefert Roo
Aly Steenbergen
Roland Heerschop

Ledenadministratie  (ledenadministratie@steenwijknoord.nl)

Cynthia Henstra

Redactie (redactie@steenwijknoord.nl)

Maaike Jansen
Francine Boschma-van Oosterhout
GertJan Jansen
Albertine de Jonge

Website (website@steenwijknoord.nl)

Arjan Kroon