Werkzaamheden
Rioolput
Meester Zigher ter Steghestraat

Op 3 juli begint aannemer Hellinga met het vervangen van een rioolput.
Deze put ligt naast het trapveldje aan de Meester Zigher ter Steghestraat, aan de kant van het kanaal.
Op onderstaande de schets is te zien om welke locatie het gaat.

Op deze schets is ook aangegeven hoe er om wordt gegaan met de aan- en afvoer van materialen en waar hekken komen te staan.
Er wordt gebruik gemaakt van de percelen tussen school B en het trapveldje. Dit ligt nu braak.
Op deze manier blijven de werkzaamheden buiten het trapveldje en wordt het meeste van het wandelpad intact gelaten.
Het pad wordt deels afgesloten voor voetgangers.
Er wordt een tijdelijk pad aangelegd zodat de wandelroute begaanbaar blijft.
De werkzaamheden duren ongeveer 3 weken