Close

Volksuniversiteit Steenwijk stopt ermee

Volksuniversiteit Steenwijk stopt ermee

Artikel referentie: www.steenwijkcourant.nl

 

Steenwijk – De Volksuniversiteit Steenwijk & omstreken (VUSO) beëindigt haar activiteiten. Met ingang van 30 juni komt een einde aan deze lange traditie.

Al vele decennia organiseert de VUSO jaarlijks vele cursussen voor volwassenen. In de loop der jaren werden de activiteiten uitgebreid binnen de gehele gemeente Steenwijkerland en de gemeenten Meppel en Westerveld. Het aanbod besloeg een breed palet aan cursussen. Van taal (Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Russisch etc.) tot (exotische) kookcursussen tot yoga enzovoort.

Financiële aderlating

Aan dit besluit liggen verschillende oorzaken ten grondslag, laat het bestuur weten. „Doordat de gemeente Meppel haar betrokkenheid bij de VUSO beëindigde viel er een flink deel van de financiering van de organisatie weg. Deze financiële aderlating doet zich steeds meer voelen.

De gemeente Steenwijkerland heeft inmiddels aangegeven dat zij op zo kort mogelijke termijn wil onderzoeken of de activiteiten van de VUSO, mogelijk onder een andere noemer, in de toekomst toch weer opgepikt kunnen worden. Dit vanuit haar wens om het principe van “een leven lang leren” toch een zo sterk mogelijke invulling te geven.

Coronacrisis zorgt voor belemmeringen

Ook de coronacrisis zorgt voor belemmeringen en onduidelijkheden, zo blijkt. Op verzoek van de gemeente is het gebouw waarin de VUSO gevestigd is (het Torennest) in gebruik als artsenpost voor corona patiënten. „Omdat we onze activiteiten volgens de richtlijnen van de landelijke overheid en het RIVM moesten stilliggen was dit een logische optie”, aldus bestuurslid Folkert Jellesma. „Echter op dit moment is er geen enkel zicht op hoe lang een en ander nog zal duren. Uiteraard hoopt een ieder op een zo snel mogelijke “normalisering”, maar zekerheid daarover heeft niemand.”

1,5 meter samenleving is voor VUSO niet uitvoerbaar

Deze situatie maakt het ook onmogelijk aan te geven of de VUSO komend schooljaar weer als vanouds van start kan. De 1,5 meter samenleving is voor de VUSO niet uitvoerbaar. Daarnaast is het maar zeer de vraag of er in het nieuwe school jaar bij volwassenen de behoefte bestaat om in een les- praktijklokaal te zitten.

Te weinig bestuursleden

Verder was het bestuur al vele jaren op zoek naar bestuurlijke uitbreiding cq. vervanging. Het huidige bestuur bestaat uit drie personen. Naast twee leden die al vele jaren actief zijn is er een voorzitter a.i. gevonden. „Dit is een veel te smalle basis om om een organisatie als de VUSO te kunnen dragen”, geeft Folkert Jellesma aan.

Doordat er vanwege de richtlijnen de rijksoverheid geen ledenvergadering kan worden uitgeschreven, wordt het besluit om te vereniging VUSO te beëindigen op een later moment – zo spoedig mogelijk – aan de leden voorgelegd. „Tot het tijdstip van de ledenvergadering zullen en kunnen wij geen directe acties ondernemen tot algehele liquidatie.”

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *