Close

Eindelijk! Langverwachte facelift Gedempte Steenwijkerdiep zit er aan te komen

Referentie: steenwijkercourant

Steenwijk – Nu er een hele trits noodzakelijke handtekeningen zijn gezet, kan er doorgepakt worden met de herinrichtingsplannen voor het Gedempte Steenwijkerdiep en de Tukseweg. De drie supermarkten in de buurt hebben uitbreidingsplannen, wat een behoorlijke impact zal hebben op de omgeving.

Het gebied gaat daarom grondig op de schop en moet straks naast een aantrekkelijk winkelgebied ook dito verbinding vormen tussen Steenwijkerdiep en binnenstad.

Plattegrond van het te herinrichten gebied: 1. Rijkmanslocatie, 2. Welkooppand, 3. voormalige Edah, 4. Kruider, 5. voormalige locatie Gouden Engel, 6. Jumbo, 7. Aldi, 8. Gedempte Turfhaven, 9. Steenwijkerdiep en 10. bovenliggende appartementen. Ten noorden van de Tukseweg staat de Lidl (witte dak). (© Foto: Gemeente Steenwijkerland)

Over wat voor plannen praten we eigenlijk?

Supermarkten Lidl, Jumbo en Aldi willen alle drie stevig gaan verbouwen of verhuizen. Jumbo en Lidl gaan uitbreiden op hun huidige locaties aan het Steenwijkerdiep en de Tukseweg, terwijl de Aldi ‘oversteekt’ naar de plek van de voormalige Rijkmans-Edah-locatie. Op de kop van de Gedempte Steenwijkerdiep, waar ooit de inmiddels gesloopte hotel De Gouden Engel stond, bouwt woningbouwcorporatie Woonconcept 21 sociale huurwoningen.

Hoe zit het dan met dat Welkooppand, dat was toch ook betrokken in de plannen?

Klopt, maar gemeente en pandeigenaar Klaver Vastgoed liggen al geruime tijd in de clinch over de gemaakte afspraken. Meer dan eens werden de degens gekruist in de rechtszaal, waarbij Klaver tot nu toe aan het kortste eind trok. Er loopt nog wel een bodemprocedure. De gemeente heeft echter besloten om de herinrichtingsplannen zonder de Welkooplocatie door te zetten.

Met de uitbreiding van de supermarkten wordt het er qua verkeer vast een stuk drukker op.

Daarom doet de gemeente een onderzoek naar de doorstroming op de Tukseweg en of er kruispunten moeten worden aangepast. De uitslag wordt in september verwacht. Ook is er onderzoek gedaan naar de parkeerbehoefte. Uit een eerste analyse blijkt dat die op 410 plekken ligt. De gemeente bekijkt of een ondergrondse parkeergarage soelaas kan bieden. Goede wandelverbindingen en oversteekplaatsen zijn ook een pré.

Krijgt de kop van het Steenwijkerdiep ook nog een opfrisbeurt?

De waterweg, die nogal abrupt eindigt aan de westkant van het Gedempte Steenwijkerdiep, krijgt ook een oppepper. Het is de bedoeling om het water een stukje door te trekken richting het oosten. Springt het water er wat meer uit. Ook wordt gedacht aan het zichtbaar maken van de oude kadelijn langs het Gedempte Steenwijkerdiep.

Wat gaat er verder in het gebied gebeuren?

Het idee is om de aansluiting op de Gedempte Turfhaven en het fietspad vanuit het aangrenzende park Ramswoerthe te verleggen. Zo sluiten de wegen beter op elkaar aan en ontstaat er bovendien een verbeterd uitzicht op het park. Het groen in de buurt wordt ook aangepakt. Een opvallend idee voor de verlichting is er ook al: houten lichtmasten als verwijzing naar het toenmalige scheepvaartverleden.

Reacties ondernemersverenigingen

Voorzitter Harry Aalderink van ondernemersvereniging Steenwijk Vestingstad is blij met de flinke stap voorwaarts die gemaakt kan worden. ,,Het Gedempte Steenwijkerdiep geeft momenteel een wat verrommelde indruk. De her en der verspreid staande parkeervelden, leegstand en het Welkooppand dat staat te verpieteren: al met al is het geen mooie ruimte.” Een oppepper is daarom na jaren van plannen en praten van harte welkom. Wat betreft de verkeersituatie en de verwachte toenemende verkeersdruk, wacht hij het onderzoek van de gemeente af. Qua parkeren heeft hij geen uitgesproken voorkeur. Ondergronds of bovengronds, het maakt hem in principe niet zo gek veel uit. ,,Het verdiept aangelegde parkeerdek Gasthuispoort aan de Hogewal vind ik in dit geval een mooi voorbeeld.”

Bert Vis, bedrijfsleider van de lokale Jumbo en aanspreekpunt namens de plaatselijke winkeliersvereniging Steenwijkerdiep, wenste niet te reageren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *