Close

Gemeente Steenwijkerland pakt door en legt IceBear last onder dwangsom op

Gemeente Steenwijkerland pakt door en legt IceBear last onder dwangsom op

Het college van burgemeester en wethouders zet de volgende stap in het handhavingstraject tegen biomassacentrale en palletklossenfrabriek IceBear in Steenwijk. Het bedrijf krijgt een last onder dwangsom voor het niet voldoen aan de norm als het gaat om de uitstoot van formaldehyde.

Wethouder Bram Harmsma: „We hebben steeds benadrukt dat als het om de gezondheid van onze inwoners gaat, we geen enkel risico nemen. Normen zijn er niet voor niets. Daar moet het bedrijf aan voldoen. Dat gebeurt nu niet. En daarom leggen we deze last onder dwangsom op. Dat betekent dat als IceBear binnen drie maanden geen maatregelen heeft genomen om aantoonbaar binnen de norm te blijven, zij per overtreding een aanzienlijk bedrag moet betalen. Dat kan flink in de papieren lopen (tot ruim 2,5 miljoen euro). We hebben bewust voor een stevige dwangsom gekozen, want het is een stok achter de deur om wél maatregelen te nemen.” Naast deze last onder dwangsom krijgt IceBear ook een waarschuwingsbrief over de vergunningsplicht. Het bedrijf krijgt tot 13 oktober de tijd om een vergunning aan te vragen.

Het bedrijf kreeg in juni een voornemen voor het opleggen van een last onder dwangsom voor formaldehyde, geluid en stof. Ook werd IceBear per brief geïnformeerd over de vergunningsplicht en werd het voornemen kenbaar gemaakt om maatwerkvoorschriften voor geur op te leggen. IceBear kreeg de mogelijkheid om tegen deze besluiten een zienswijze in te dienen en deed dat ook. Wethouder Bram Harmsma: „Deze zienswijze hebben we laten toetsen door onze huisadvocaat en de Omgevingsdienst. Samen met ons kwamen zij tot de conclusie dat de zienswijze niet tot een ander inzicht leidt. En dus gaan we verder op de ingeslagen weg om te zorgen dat de overlast voor de omgeving vermindert en IceBear aan de normen voldoet.”

Last onder dwangsom voor formaldehyde

IceBear krijgt een last onder dwangsom omdat zij niet voldoen aan de norm voor de uitstoot van formaldehyde. Wethouder Bram Harmsma: „De overschrijding is weliswaar klein en uit onderzoek blijkt dat er geen formaldehyde in de directe omgeving terechtkomt, maar normen zijn normen. Daar heeft IceBear zich aan te houden.” Het bedrijf moet binnen drie maanden maatregelen nemen om de overtreding te beëindigen. Doen zij dat niet, dan moeten zij een forse dwangsom betalen voor elke overtreding die per drie maanden op basis van metingen wordt geconstateerd. Dit kan oplopen tot een bedrag van ruim 2,5 miljoen euro.

IceBear moet vergunning aanvragen

Naast de last onder dwangsom voor formaldehyde, krijgt IceBear ook een waarschuwingsbrief om te voldoen aan de vergunningsplicht. Het is een vervolgstap in het handhavingstraject nadat het bedrijf in juni werd meegedeeld dat het vergunningsplichtig is. In een reactie op die brief gaf het bedrijf aan van mening te zijn dat een vergunning niet nodig is. Wethouder Bram Harmsma: „Wij zien dat anders. En onze huisadvocaat en de Omgevingsdienst ook. Daarom gaan we verder in het handhavingstraject en krijgt IceBear nu een formele waarschuwing om voor 13 oktober een vergunning aan te vragen. Gebeurt dat niet, dan volgt een voornemen voor het opleggen van een last onder dwangsom.”

Vervolgstappen stof

Als het gaat om de uitstoot van diffuse stof (geen fijnstof) heeft IceBear inmiddels de nodige maatregelen genomen. Zo heeft het bedrijf onder meer de minder goed functionerende sproeiers ontstopt of vervangen en zijn de beschermde flappen voor de stortbunkers hersteld. De maatregelen moeten voorkomen dat stof verwaait naar de omgeving die daar overlast van ondervindt. De Omgevingsdienst heeft onlangs bij een controle vastgesteld dat de overtreding is beëindigd. Wethouder Bram Harmsma: „Als college vinden we dat één aangekondigde controle niet genoeg is om definitief vast te stellen dat er geen overtreding meer is. Daarom hebben we de Omgevingsdienst gevraagd om in de komende periode wekelijks – ook onaangekondigde – controles uit te voeren. Als daaruit inderdaad blijkt dat er geen overtreding meer is, dan kunnen we het voornemen voor een last onder dwangsom voor stof intrekken. Wordt er toch een overtreding vastgesteld, dan gaan we verder met het handhavingstraject en leggen we een last onder dwangsom voor stof op.”

Geluid

Uit onderzoeken is gebleken dat IceBear niet voldoet aan de normen voor geluid. Daarom heeft het bedrijf ook voor dit onderdeel in juni een voornemen voor een last onder dwangsom gekregen. IceBear heeft tot 20 juli de kans om de eerder aangevraagde maatwerkvoorschriften aan te vullen. Wethouder Bram Harmsma: „Voordat we een last onder dwangsom kunnen opleggen, moeten we eerst deze aanvulling afwachten. Ik snap dat de omgeving snel van de overlast af wil – dat willen we als college ook – maar we hebben ons te houden aan voorwaarden binnen een handhavingsproces. Wel hebben we de Omgevingsdienst gevraagd om op korte termijn een controle op geluid uit te voeren. Daarna gaan we als college snel een besluit nemen over het vervolg.”

Geur

In juni is aan IceBear meegedeeld dat het college maatwerkvoorschriften voor geur wil opleggen. De Omgevingsdienst is hierover om advies gevraagd. Dit advies volgt in juli en op basis daarvan kan het college een besluit nemen over de inhoud van de maatwerkvoorschriften en de te nemen vervolgstappen.

IceBear en de klachtencommissie zijn van de besluiten van het college op de hoogte gebracht. Daarnaast wordt de webpagina over IceBear op de gemeentelijke website binnenkort met deze informatie aangevuld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *