Close

Eind dit jaar gaat eindelijk de schop de grond in op het Gedempte Steenwijkerdiep, maar er zijn nog heel veel vragen

Eind dit jaar gaat eindelijk de schop de grond in op het Gedempte Steenwijkerdiep, maar er zijn nog heel veel vragen

Referentie: Steenwijkercourant

Een drukbezochte informatieavond was het afgelopen woensdagavond in het gemeentehuis. Heel veel vragen van omwonenden, die helaas niet allemaal pasklaar beantwoord konden worden. Ook zitten alle plannen nog niet helemaal in beton gegoten. Hoofdpijndossiers als de verkeersdrukte in het gebied en het oude Welkooppand verdienen nader onderzoek. Er was een luisterend oor voor klachten en goede ideeën en suggesties waren van harte welkom voor de bij de ingang staande ideeënbus. Goed nieuws: na jaren van plannen maken gaat eindelijk de schop de grond in. Eind van dit jaar of begin volgend jaar gaat het gebeuren. Te beginnen met de verfraaiing van de kop van het Steenwijkerdiep.

De gemeente Steenwijkerland hield woensdagavond 28 juni een informatieavond over de plannen voor het Steenwijkerdiep. Op de tafels lagen de plannen, tekeningen en foto’s van het ontwerp bestemmingplan, de bouwplannen van de supermarkten en de herinrichting van het hele gebied. Naast projectleider Henk Kloosterman waren er deskundigen van de betrokken technische bureaus aanwezig, evenals de contactpersoon van de wijkvereniging. En heel veel omwonenden. Over belangstelling had de gemeente zeker niet te klagen, maar er werd wel geklaagd. Vooral de verkeersdrukte zit hen hoog. Want er zijn heel veel verkeersbewegingen in het gebied. De Tukseweg is een drukke toegangsweg en er is de geclusterde aanwezigheid van drie grote supermarkten. Ook het vele vrachtverkeer is velen een doorn in het oog. Een bewoonster van de Meester Zigher ter Steghestraat deed haar beklag over het vele vrachtverkeer en de vele bussen die de sluiproute vanaf de Tukseweg door de woonwijk Torenlanden nemen. „Ik woon hier nu 20 jaar en onze straat is afgelopen jaren gewoon een megadrukke verkeersweg geworden.” Andere bewoners maakten zich zorgen over de plaats van de extra parkeerplaatsen zoals op de tekeningen is voorzien. „Er komen veel parkeerplaatsen bij en er zijn maar twee toegangswegen. Er komen nu al zoveel auto’s en dat worden er alleen nog maar meer.” Er komen inderdaad parkeerplaatsen bij, tot een totaal van 419. Om de parkeerterreinen te bereiken hebben de verkeersdeskundigen gekozen voor een zo logisch mogelijke berouting en er is in ieder geval aan gedacht om de vaart er zoveel mogelijk uit te halen, middels verhogingen in het wegdek. Daarnaast is het knelpunt bij de Woldpoort voor velen een zorg.

Action nog steeds in beeld

Wethouder Bram Harmsma was er zelf ook om toelichting over de plannen. „We beginnen met de herinrichting aan de kop van het Steenwijkerdiep. Daar gaat eind dit jaar of begin volgend jaar de schop de grond in. Het wordt een mooie entree naar het supermarktgebied, met een duidelijke toegang naar park Rams Woerthe en met meer verbinding naar het centrum.” Ook de komst van de door veel Steenwijker zo gewenste Action gaat door, volgens de wethouder. „Zodra de Aldi naar de overkant verhuisd is, vestigt Action zich daar.” De overige plannen zijn voor de volgende fases en die zijn nog niet helemaal uitgekristalliseerd, laat de wethouder weten. De verkeersdrukte aan de Woldpoort wordt meegenomen in het overkoepelende verkeerscirculatieplan voor het hele centrum van Steenwijk en voor de door de plannen veranderende verkeersstromen in het gebied is een verkeerspsychologisch onderzoek opgestart. De resultaten van dit onderzoek zijn besproken met de verschillende wijk- en bewonersverenigingen. Voor de verkeerssituatie aan de Woldpoort zijn de afgelopen jaren verschillende onderzoeken gedaan. Voor de voorgestelde minirotonde is in het gebied geen ruimte en ook de onderzochte keerlus werd door het onderzoeksbureau afgeschoten als zijnde verkeersonveilig, met name voor fietsers. Ook over het tweede hoofdpijndossier, het oude Welkooppand, kan nog steeds geen duidelijkheid worden gegeven. „De heer Klaver vraagt er 2 miljoen voor, maar wat voor signaal geef je als gemeente af als je hieraan gaat toegeven?” vraagt de wethouder zich af. „Maar we houden de vinger aan de pols wat betreft de veiligheid daar.”

Geen wadi

De eerder geplande Wadi is in ieder geval geschrapt, laat projectleider Henk Kloosterman desgevraagd weten. „Uit onderzoek blijkt dat de oude funderingen van het Steenwijkerdiep nog in de grond aanwezig zijn en het is niet verstandig om dit allemaal te gaan opgraven en loshalen voor wateropvang.” Er wordt nog verder nagedacht over verbetering van de waterhuishouding in het gebied.

Hoe het eruit gaat zien daar aan de Kop, is al duidelijk. „Voor de bestrating worden gemêleerde stenen gebruikt en er komen verhogingen in het wegdek, zoals bij Albert Heijn in Havelte,” aldus de aanwezige voorlichter over de gebiedsinrichting. „De wandeltoegang vanuit het havengebied wordt een grote, brede houten trap met veel groen en aan de zijkant een rolstoelopgang. De afvalcontainers die daar nu staan, worden verplaatst naar de overkant bij het pand van de Jumbo.” Er zijn twee containers, eentje voor de bewoners en eentje voor de recreanten. In de huidige situatie is dat volgens de omwonenden niet duidelijk aangegeven. Ook bestaat bij de omwonenden de vrees dat de fraaie trap grote aantrekkingskracht zal uitoefenen op hangjongeren. „Die zitten er nu al vaak en ze laten heel veel troep achter.” De voorlichter wist daar ter plekke geen pasklare oplossing voor te bedenken. „Het is niet te voorkomen dat jongeren daar samen komen. Maar goede ideeën hierover kunnen in de ideeënbus.”

Ideeën zijn welkom

Van de ideeënbus werd overigens grif gebruik gemaakt. Want iedereen heeft wensen: zo wordt een openbaar toilet gemist. “In andere steden waar veel bootjesmensen komen, zoals Sneek, zijn bij de entree naar het centrum mooie openbare toiletten. Steenwijk heeft er geen een.” Ook de havenmeester wordt gemist. „Mensen krijgen totaal geen informatie. Zo is er wel een mooie voorziening voor de bootjesmensen aanwezig om te douchen, maar die is veel verderop en velen zijn daar niet mee bekend.”

Supermarkten breiden uit

De eerste conceptontwerpen van de supermarkten zijn ook klaar en lagen ter inzage. Supermarkt Jumbo wordt aan de zijde van de doorgang naar de Gedempte Turfhaven vergroot met 450 m2, maar behoudt het karakteristieke gevelaanzicht aan de voorzijde. De bevoorrading van de winkels aan het Gedempte Diep gebeurt aan de Gedempte Turfhaven, waar ook parkeerplaatsen blijven. Supermarkt Aldi bouwt een nieuw pand van 1028 m2 aan de overkant en krijgt 69 parkeerplaatsen en een inpandige bevoorradingsmogelijkheid aan de zijde van de Tukseweg. Ook Lidl aan de overkant van de Tukseweg breidt uit, waardoor de winkel 1470 m2 groot wordt. Daarvoor wordt de woning aan de Matthijs Kiersstraat 1 gesloopt en de ingang wordt verplaatst naar de zijkant, waar ook de 103 parkeerplaatsen komen. Ook de bevoorrading is aan die kant gepland.

Nieuwe entree park Rams Woerthe

De doorgaande weg naar de Gedempte Turfhaven, die nu schuin loopt, wordt rechtgetrokken. Daarvoor worden de bestaande oude garageboxen en een paar woningen aan de Gedempte Turfhaven gesloopt en aan het eind komt een duidelijke entree naar park Rams Woerthe. De entree verloopt met een verhoging over de bestaande wal. „Dit is een beschermde wal, waarop geen aanpassingen gedaan mogen worden,” vertelt Henk Kloosterman. “Daarom is deze hoofdentree dan ook helaas niet geschikt voor rolstoelers. Voor hen blijft de huidige ingang verderop naar rechts bestaan.”

Wat betreft de wensen voor meer woningen, is in ieder geval al duidelijk dat er geen appartementen boven de supermarkten zullen komen. Dit vergt teveel aanpassingen van de supermarkten aan hun gebouwen. Daarnaast zorgt het voor nog meer verkeer en drukte in het gebied.

Niet over één nacht ijs

De gemeente gaat in ieder geval niet over een nacht ijs. Er liggen stapels vuistdikke onderzoeken en dossiers: de ladder voor duurzame verstedelijking, een beeldkwaliteitsplan, mer-onderzoek, verkeerskundige analyses, geluidsonderzoeken, quickscan flora en fauna, stikstofonderzoek, onderzoek huismus en vleermuizen, bodemonderzoeken, archeologisch onderzoek, watertoets en er zullen nog wel meer onderzoeken komen. Een ouder echtpaar hoopt het in ieder geval allemaal nog mee te kunnen maken. Er wordt al zo lang over gesproken. Al in de jaren 80 waren er plannen en de afgelopen jaren hebben we al heel wat voorlichtingsbijeenkomsten gehad. We kijken al jaren tegen verpauperde panden van de oude Edah en Welkoop aan, garage Rijkmans en de Gouden Engel zijn al jaren geleden afgebroken. We schamen ons voor de recreanten die vanaf deze zijde Steenwijk binnenkomen. Het wordt tijd dat het gebied nu aangepakt wordt.

De plannen liggen nog tot en met 11 juli ter inzage in het gemeentehuis. Tot die datum kunnen ook nog zienswijzen worden ingediend. Ook online zijn de plannen te zien via www.steenwijkerland.nl/steenwijkerdiep.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *