Close

Gemeente gaat handhavend optreden tegen IceBear

Gemeente gaat handhavend optreden tegen IceBear

Uit nieuwe metingen blijkt dat normen worden overschreden

 

We gaan handhaven. Die conclusie trekt het college van B&W nadat recentelijk de uitkomsten bekend werden van de metingen die zijn gedaan bij het bedrijf IceBear in Steenwijk. Uit die meetresultaten blijkt dat het bedrijf op meerdere onderdelen de normen overschrijdt. Wethouder Bram Harmsma: ‘Onze inzet is steeds geweest om de overlast te verminderen. Maar bij eerdere metingen vorig jaar hadden we nog niet voldoende houvast om een handhavingstraject te starten, nu hebben we dat wel. De metingen zijn zorgvuldig gedaan door meerdere bedrijven en de uitkomsten zijn helder: op het gebied van stof, formaldehyde, geur en geluid zijn bij deze nieuwe en uitgebreide metingen overschrijdingen geconstateerd. Dat mag niet en dat willen we niet. En dus gaan we handhaven.’ De uitkomsten van de nieuwe metingen en de stappen die het college gaat zetten, zijn gedeeld met de klachtencommissie en de gemeenteraad. Bewoners en ondernemers in de omgeving van IceBear krijgen binnen enkele dagen een brief thuis met een toelichting. Ook worden zij uitgenodigd voor een informatieavond.

 

In februari 2023 is gestart met het doen van nieuwe en uitgebreide metingen bij IceBear. Daarbij werd de uitstoot van formaldehyde, stof, geur en geluid gemeten. Wethouder Bram Harmsma: ‘Die nieuwe metingen waren echt nodig. Want handhaven kan alleen als je formeel en met representatieve metingen constateert dat normen worden overschreden. Voor de omgeving was dat niet fijn, dat snap ik. Als je overlast ervaart, wil je dat er liefst zo snel mogelijk wordt ingegrepen. Dat wilden wij als college ook. Maar het moet wel zorgvuldig.’

 

Uitkomsten metingen leiden tot handhaving

Onlangs werd het eindrapport over de nieuwe metingen door de Omgevingsdienst opgeleverd. En ook nu zijn de uitkomsten beoordeeld door advies- en ingenieursbureau TAUW en de GGD. Wethouder Bram Harmsma: ‘Belangrijkste punt voor ons was formaldehyde. Want als het om de gezondheid gaat, nemen we geen enkel risico. Uit de onderzoeken is gebleken dat er geen formaldehyde in de omgeving neerkomt. Ook niet in de directe omgeving. Die zorgen kunnen we wegnemen. Er is wel een beperkte overschrijding van de norm geconstateerd bij metingen bij de pijpen. En een overschrijding is een overschrijding en dus pakken we hierop door.’ Een overschrijding van de norm is er ook bij de uitstoot van geur en stof en bij het aantal decibel en dus geluid. Dat betekent dat het college ook op deze onderdelen een handhavingstraject gaat starten. Wethouder Bram Harmsma: ‘Handhavend optreden betekent niet dat het bedrijf meteen moet sluiten. Het handhavingstraject moet ervoor zorgen dat IceBear binnen de normen blijft. De handvatten zijn er om dat juridisch af te dwingen.’

 

IceBear is op twee onderdelen vergunningplichtig

Uit nieuw juridisch advies dat het college heeft ingewonnen, blijkt dat IceBear op twee onderdelen vergunningplichtig is. Dat wijkt af van eerdere adviezen die er op dit gebied lagen en die uitgingen van een meldingsplicht. Wethouder Bram Harmsma: ‘De onduidelijkheid werd niet weggenomen.

Daarom hebben we – mede naar aanleiding van raadsvragen – onze huisadvocaat gevraagd om de zaak nóg een keer te bekijken en daarbij het héle productieproces te betrekken. En op basis daarvan constateert onze huisadvocaat nu dat er toch twee onderdelen zijn waarvoor IceBear een vergunning nodig heeft. Eén onderdeel – en dat is de maximale opslag- en verwerkingscapaciteit – vervalt als straks, per 1 januari 2024, de nieuwe Omgevingswet er is. Want dan is daarvoor geen vergunning meer nodig. Maar de regels van nu gelden en dus gaan we ook handhaven op het ontbreken van een vergunning. Voor de normen die gelden maakt het niet uit of er sprake is van een vergunning of een melding. Die blijven gelijk. En dus kunnen we daar nu al handhavend voor optreden.’

 

Gemeente organiseert informatieavond

Zowel de klachtencommissie als de gemeenteraad zijn inmiddels bijgepraat over de uitkomsten van de nieuwe metingen en het handhavingstraject dat het college gaat starten. De omgeving wordt binnenkort per brief geïnformeerd. Ook worden zij uitgenodigd voor een informatieavond. Op die avond komt er een verdere toelichting op de meetresultaten en het handhavingstraject

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *