Close

Metingen pallethoutblokjesfabriek IceBear zijn verricht, het is nu wachten op eindresultaat

Metingen pallethoutblokjesfabriek IceBear zijn verricht, het is nu wachten op eindresultaat

Referentie: Steenwijkercourant

 

Na de informatieavond, georganiseerd door IceBear op woensdag 15 juni, volgde afgelopen woensdag een inloopavond over de geluids- en stofmetingen van de pallethoutblokjesfabriek naar aanleiding van klachten (geluidsoverlast en houtstof). Meer dan 100 belangstellenden kwamen naar De Meenthe om vragen te stellen.

De gemeente Steenwijkerland en de Omgevingsdienst IJsselland (OD) doen momenteel onderzoek. Er zijn metingen verricht. „Dat kost tijd. We verwachten begin september dit onderzoek klaar te hebben”, schreef de afdeling handhaving en toezicht van de gemeente Steenwijkerland aan de betrokkenen in de uitnodigingsbrief. Dat zijn omwonenden en bedrijven, die zich in de omgeving van de fabriek bevinden.

Anton Teune van de Omgevingsdienst IJsselland vertelde woensdagavond dat de metingen zijn verricht. „Die zijn verricht op momenten waarop 5 van de 6 lijnen in de fabriek in werking waren. De fabriek draaide dus op 80%. We hebben dus representatieve metingen kunnen doen. We gaan nu niet meer metingen verrichten. De gegevens worden nu onderzocht in het laboratorium en in september worden de resultaten bekend.”

Intussen heeft IceBear maatregelen doorgevoerd om de overlast zo veel mogelijk te beperken. Door verneveling wordt de houtstof opgevangen. Ook werkt IceBear aan structurele maatregelen. „Mocht IceBear de milieuregels overtreden, dan gaan we in gesprek. En mochten er na de maatregelen nog altijd klachten zijn, dan gaan we weer metingen doen”, aldus Anton Teune.

Handhaven

Het bedrijf is gewaarschuwd. „Overtreedt IceBear de wet? Dan moet de gemeente handhaven. Worden milieuregels overtreden. Dan voert de Omgevingsdienst IJsselland deze taak uit”, schrijft de afdeling handhaving en toezicht.

„We hebben IceBear gevraagd wat hun plan van aanpak is om een einde te maken aan (mogelijke) overtredingen.” De OD heeft ook overleg gehad met IceBear. „In dit overleg zijn alle problemen besproken en is IceBear gewaarschuwd dat de kans aanwezig is dat het bedrijf mogelijk de wet overtreedt bij het maken van de palletblokken. Wat gebeurt er als IceBear de wet overtreedt? Dan dwingen we het bedrijf zich aan de wet te houden.” Dan kan een last van dwangsom volgen.

Gezondheid

De OD heeft metingen laten uitvoeren naar luchtkwaliteit en naar stof. De GGD zal – als de resultaten bekend zijn – een oordeel geven over de effecten op de gezondheid van mensen in de omgeving. „Stellen we op basis van de beoordeling van de GGD vast dat er een direct gevaar is voor de gezondheid, dan gaan we IceBear dwingen om zich te houden aan de wet.”

Als de uitslagen bekend zijn, dan volgt nog een informatiemoment voor omwonenden en ondernemers. Ondertussen is hun petitie om de overlast te stoppen 527 keer ondertekend. De werkgroep, bestaande uit ondernemers uit de omgeving van IceBear, omwonenden en inwoners van Tuk, zouden liever zien dat de metingen door een onafhankelijk bureau werden verricht. „Maar wie gaat dat betalen?”, aldus een van de leden van de werkgroep.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *