Close

Suggesties voor herontwikkeling ‘t Gedempte Diep: woningen boven supermarkten, alternatieve fietsroute, minder parkeerplaatsen en veilig laden en lossen

Woningen boven de nieuwe supermarkten, een integraal verkeersplan, een alternatieve fietsroute bij de Woldpoort, minder parkeerplaatsen voor auto’s, maar meer voor fietsen en veilig laden en lossen bij de supermarkten. Dat zijn de suggesties die wethouder Bram Harmsma dinsdagavond tijdens de politieke markt kreeg voor de herontwikkeling van ’t Gedempte Diep in Steenwijk.

Referentie: Steenwijkercourant

Fietsersbond Steenwijkerland gaf eerder in een brief aan dat er geen fietsenparkeerplaatsen in de ontwerpschetsen van het plan waren opgenomen. Dinsdagavond nam John Hoogma namens de Fietsersbond gebruik van het spreekrecht en stelde een alternatieve fietsroute rondom de Paardenmarkt/Woldpoort voor.

„Waar het hele land vol ligt met rotondes hebben ze ‘dat ding’ in Steenwijk gesloopt. Wat een chaos op die T-splitsing. Er staan zelfs files bij de Grote Kerk. En met de fiets moet je al slalommend proberen je doel te bereiken. Als fietser neem ik daarom een alternatieve route: Over het brede voetpad voor De Bovenmeester langs over de Torenlanden. En dan via een van de zijstraten naar de Lidl of richting Tuk.”

Alternatieve fietsroute aanleggen

„De gevaarlijke situatie bij de Woldpoort pleit er voor die alternatieve fietsroute nu aan te leggen. En als dan ook de Noordersingel, net als alle andere straten, in beide richtingen mag worden befietst, ontstaat een veilige fietsroute naar de binnenstad. Want er rijden nu meer fietsers in de verboden rijrichting dan andersom. Voor automobilisten wordt het dus ook veiliger”, zei Hoogma.

Over ’t Gedempte Diep kaartte Hoogma nogmaals het aantal parkeerplaatsen aan. „Als je de schetsen ziet denk je: ‘dat ziet er mooi uit. Doen!’ Helaas. Er zijn 410 parkeerplaatsen voor auto’s. Voor het parkeren van fietsen is nauwelijks ruimte. En in de schets is ook geen rekening gehouden met de ruimte voor de 11 ondergrondse containers.”

Foto: Fietsersbond Steenwijkerland

Fietsgebruik bevorderen

„Het aantal van 410 is een afspraak met de winkeliers zegt het college. Hoezo? Heeft u als gemeenteraad daar een beslissing over genomen? Straks krijgt u het bestemmingsplan en staan die 410 parkeerplaatsen er in. En krijgen de containers alsnog een plek ten koste van fietsvoorzieningen en/of het water? Dat moet u niet willen. Te meer omdat u in de Mobiliteitsvisie hebt afgesproken autogebruik terug te dringen en fietsgebruik te bevorderen.”

‘Een zee van blik’

Maar waarom niet ondergronds parkeren?, zo vroeg Hoogma zich af. “In het ambitiedocument van juni 2020 staat: De haalbaarheid van een ondergrondse parkeergarage wordt onderzocht. Nou de Fietsersbond heeft het rapport niet gezien. U wel? Te duur? Maar wat is te duur: het dempen van het Steenwijkerdiep kostte veel geld. En de grondsanering van verffabriek ’t Anker en vatenhandel Ebink kwam daar nog bij. Je krijgt er dus wel wat voor terug. Als u niks doet, kijken inwoners en toeristen straks op een zee. Een zee van blik. En hebben de fietsers en de waterpartijen het voor het nakijken.”

‘Wacht niet’

En om de beoogde overrijdbare rotonde te mijden zouden fietsers naar en van ’t Gedempte Diep nu al achter ’t Veerhuys langs moeten kunnen fietsen, om via Paardenmarkt en Neerwoldstraat, het centrum van de stad veilig te bereiken. De Fietsersbond roept u daarom op niet te wachten op de derde fase zoals het college voorstelt. Verlichting van de druk op de huidige T-kruising is nu al hard nodig. Wacht niet. Anders zijn we jaren verder”, zo stelde Hoogma.

Hij kreeg bijval van de politici, die blij zijn dat ‘het nu eindelijk gaat gebeuren’. „We maken ons zorgen over de fietsers. Vooral de bocht bij De Bovenmeester is een knelpunt. Graag een second opinion en uiteraard uitvoering van de eerder aangenomen motie”, zei Jack Doeven (CPB). Tijdens de begrotingsvergadering werd de motie aangenomen om tot een integraal verkeerplan te komen om de ongewenste situatie bij de Woldpoort en sluipverkeer in de wijk De Torenlanden aan te pakken. „Er is inderdaad een aanvullend verkeersonderzoek nodig”, zei Roland Logtmeijer (PvdA). „Vooral de toekomstige in- en uitrit bij de locatie Gouden Engel. De situatie wordt straks niet beter.” Wethouder Bram Harmsma zegde een second opinion toe. „Dat hebben we de wijkvereniging beloofd en we gaan de motie uitvoeren. Ook nodigen we de Fietsersbond uit, die graag met ons meedenkt.”

Laden en lossen

Thom de Vries (D66) en Ronald van Vlijmen (GroenLinks) drongen aan om de alternatieve fietsroute van de Fietsersbond serieus te overwegen. Daarnaast vroegen ze aandacht voor het laden en lossen bij de Lidl. Dat gebeurt nu aan de achterzijde in de woonwijk. „Liever aan de voorkant”, aldus Thom de Vries. Jack Doeven (CPB) kaartte ook de onveilige bevoorrading bij de Aldi aan. Wethouder Bram Harmsma zegde toe dat hij dit onder de aandacht brengt tijdens de komende gesprekken met de supermarkteigenaren.

Foto: Bureau MA.AN

‘Grond Gouden Engel overnemen’

Een oplossing bij de Woldpoort is volgens Jan Vredenburg (CDA) de ruimte van de locatie De Gouden Engel te gebruiken, waar nu een appartementencomplex is gepland. „Kunnen we de grond niet van Woonconcept overnemen om zo de verkeersveiligheid daar te verbeteren”, zo was de suggestie van Vredenburg. Maar volgens wethouder Bram Harmsma is dit ‘een gepasseerd station’.

Het eventuele verlies kan gecompenseerd worden door woningen boven de supermarkten, zo stelden Mans Loman (VVD), Jan Vredenburg (CDA), Ronald van Vlijmen (GroenLinks) en Jantina Drijfhout (ChristenUnie) voor. „Maar dan moet het niet langer duren”, vond Bennie Daan (BGL).

Foto: Bureau MA.AN

Welkooppand

Een doorn in het oog is en blijft het voormalige Welkooppand, dat niet in de plannen is opgenomen. „Diep triest, zo’n rotte kies. Kunnen we niet inzetten op onteigening?”, vroeg Ronald van Vlijmen (GroenLinks) zich af.

De fracties gingen akkoord met extra geld voor het opknappen van Balkengat en de passantenhaven. Samen met de kop van het Steenwijkerdiep vormt het de eerste fase van de herontwikkeling van ‘t Gedempte Diep.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *