Close

Vrees voor meer sluipverkeer na herinrichting ‘t Gedempte Diep; CPB wil verkeersplan voor Torenlanden / Paardenmarkt

De CPB-fractie wil een integraal verkeersplan voor de wijk Torenlanden, Tukseweg, ’t Gedempte Diep en Paardenmarkt/Woldpoort. Afgelopen dinsdag heeft de fractie een motie ingediend, waarover komende dinsdag wordt gestemd.

„De gemeente Steenwijkerland en de betrokken partijen hebben inmiddels een schetsontwerp gepresenteerd voor de inrichting van ‘t Gedempte Diep/Tukseweg. Van deze beoogde herontwikkeling aan ’t Gedempte Diep mag verwacht worden dat dit een forse aanzuigende werking heeft van verkeersstromen, die in goede banen geleid moeten worden en waarbij verkeersoverlast voor de omgeving vermeden dient te worden”, stelt Ronnie Lassche, fractievoorzitter van CPB.

Er is volgens hem rond de Paardenmarkt/Woldpoort een ongewenste verkeerssituatie is ontstaan mede door af te wijken van de landelijk geldende regels uit de Wegenverkeerswet (Wvw) en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (Rvv). Lassche: „Deze ongewenste situatie rond de Paardenmarkt/Woldpoort veroorzaakt lange wachtrijen, waarbij fietsers zigzaggend proberen het stilstaande verkeer te passeren wat de veiligheid niet ten goede komt.”

Sluipverkeer in Torenlanden

„Door deze ongewenste situatie rond de Paardenmarkt/Woldpoort is er een grote toename van ‘sluipverkeer’ in de Egbert Hiddingstraat en de Nicolaas ter Maethstraat in de wijk Torenlanden. De beoogde herontwikkeling aan ’t Gedempte Diep is een mooie en langverwachte ontwikkeling voor de betrokken ondernemers. Maar deze ontwikkeling mag niet leiden tot nog meer rijvorming/verkeersinfarct rond de Paardenmarkt/Woldpoort of meer sluipverkeer door de wijk Torenlanden”, aldus Lassche.

De CPB-fractie verzoekt in de motie aan het college van burgemeester en wethouders dat „de verkeerssituatie ‘t Gedempte Diep/Tukseweg niet op zich te beoordelen, maar een integrale aanpak te ontwikkelen waarbij aandacht gegeven wordt aan een verkeersveilige situatie rond de Paardenmarkt/Woldpoort, aan het voorkomen van sluipverkeer door de wijk Torenlanden en aan de gevaarlijke verkeerssituatie in de bocht in de Mr. Zigher ter Steghestraat ter hoogte van het gebouw van Zorggroep Oude en Nieuwe Land bij tegemoetkomend verkeer.”

Ook ter hoogte van Lidl

In het inrichtingsplan van ’t Gedempte Diep staat: „De realisatie van twee nieuwe supermarkten, uitbreiding van een bestaande supermarkt en de invulling van een leegkomende supermarkt heeft uiteraard gevolgen voor de verkeersafwikkeling op de Tukseweg. Dit betekent dat de Tukseweg ook zal moeten worden gereconstrueerd. Niet alleen voor een goede ontsluiting van ‘t Gedempte Diep, maar ook ter hoogte van de Lidl aan de Tukseweg. Gelijktijdig met die reconstructie wordt de doorstroming op de kruising met de Woldpoort verbeterd.”

Rotonde?

Eerder tegenover deze krant (in het artikel over de herinrichtingsschetsen) zei wethouder Bram Harmsma: „Een grote zorg van de wijkvereniging en aanwonenden is de verkeersontwikkeling. Nu zijn er al verkeersproblemen bij de Lidl en de Woldpoort/Paardenmarkt. Samen met aanwonenden gaan we kijken hoe we dit deel van de Tukseweg veiliger kunnen maken. Er gaan stemmen op om de weg te verbreden of om een rotonde aan te leggen. Uitgangspunten zijn veiligheid en een goede doorstroming.”

De motie van CPB wordt komende dinsdagavond 9 november in de gemeenteraad in stemming gebracht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *